Ministerka školstva Martina Lubyová prijala generálnu riaditeľku CERN Fabiolu Gianotti

21.05.2018
     Vo štvrtok 17. mája 2018 prijala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová na pôde MŠVVaŠ SR generálnu riaditeľku CERN Fabiolu Gianotti a riaditeľa pre výskum a počítače CERN Eckharda Elsena.
     Prijatie sa uskutočnilo pri príležitosti zasadnutia Európskeho výboru pre budúce urýchľovače ECFA/RECFA (The European Committee for Future Accelerators), ktoré sa konalo v Bratislave v dňoch 17. – 19. mája 2018. Delegácia CERN bola tiež prijatá prezidentom SR Andrejom Kiskom, podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Richardom Rašim, predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom.
       CERN – Európska organizácia pre jadrový výskum so sídlom v Ženeve je najvýznamnejšia medzinárodná vládna organizácia v oblasti výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty a predstavuje svetovú špičku v oblasti časticovej fyziky a fyziky vysokých energií. MŠVVaŠ SR je odborným garantom spolupráce Slovenskej republiky s CERN a národným financujúcim orgánom.
      Pani ministerka poďakovala predstaviteľom CERN za vytvorenie vynikajúcich podmienok pre účasť slovenských tímov na experimentoch ATLAS, ALICE, ISOLDE a NA62 v CERN. Rovnako vyzdvihla spoluprácu Slovenskej republiky s CERN ako jednu z najvýznamnejších a najúspešnejších multilaterálnych spoluprác v oblasti vedy a výskumu v SR. SR sa bude naďalej zúčastňovať na budovaní HL LHC – High Lumminosity LHC.
     MŠVVaŠ SR ako financujúca inštitúcia spolupráce SR s CERN bude naďalej podporovať budovanie a modernizáciu dvoch centier World LHC Computing Grid v SR (na Univerzite Komenského v Bratislave a ÚEF SAV v Košiciach). Rezort školstva má takisto záujem zvýšiť účasť slovenských priemyselných podnikov na dodávkach zariadení do CERN, a tým zvýšiť koeficient priemyselnej návratnosti SR do CERN.  
       MŠVVaŠ SR plánuje pokračovať aj v ďalších rokoch vo finančnej podpore Národného programu učiteľov fyziky SR v CERN aj v grantovom programe štipendijných pobytov študentov a mladých vedeckých pracovníkov v CERN (a ďalších centrách výskumu a vývoja v rámci ESFRI). Ministerstvo školstva by tiež chcelo podporovať výskumné pobyty študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ich účasť na riešení projektov v CERN, vypracovanie dizertačných prác, letné kurzy, letné tábory a pod. Privíta aj možnosť realizácie prednášok slovenských odborníkov z CERN na slovenských pracoviskách výskumu a vývoja, univerzitách a školách.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku