Ministerka Martina Lubyová rokovala so školskými odborármi

15.01.2019
     Zástupcov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na čele s predsedom Pavlom Ondekom prijala dnes ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.
     Témou pracovného stretnutia bol predložený návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý schválila vláda SR na svojom rokovaní minulý týždeň. Zákon prináša okrem iného významné zmeny v systéme ďalšieho vzdelávania pedagógov.
     „Ak sa ozývajú kritické hlasy, že niektorí učitelia prídu kvôli novému zákonu o peniaze, nie je to pravda. Aj dnešné stretnutie so zástupcami školských odborov je dôkazom, že s OZ PŠaV rokujeme priebežne a v pozitívnom duchu. Tlmočia nám otázky a stále dolaďujeme parametre vzdelávacieho systému na základe podnetov od ľudí z praxe tak, aby k tomu nedošlo“, uviedla po stretnutí ministerka Martina Lubyová. Viac informácií prinesieme prostredníctvom komunikačných nástrojov MŠVVaŠ SR a OZPŠaV.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku