Ministerka Martina Lubyová otvorila medzinárodnú konferenciu programu PIAAC

28.11.2018
     Za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej sa včera 27. novembra 2018 uskutočnilo slávnostné otvorenie 5. Medzinárodnej konferencie programu PIAAC. Podujatie, ktoré sa koná v rámci aktuálneho Týždňa celoživotného učenia, potrvá do 29. novembra 2018.
     Stretnutie odborníkov a medzinárodných expertov na vzdelávanie organizuje OECD v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jeho cieľom je využiť poznatky o kompetenciách dospelých získaných v rámci programu PIAAC pri tvorbe príslušných politík, napríklad v oblasti celoživotného vzdelávania. Podrobný program je dostupný na stránke podujatia - https://piaac.minedu.sk/70-en/programme/.
          Na slávnostnom otvorení konferencie sa spolu s ministerkou školstva zúčastnil, okrem iných významných hostí, aj Andreas Schleicher, riaditeľ Sekcie pre vzdelávanie a zručnosti OECD, ktorý je zároveň aj osobitným radcom generálneho tajomníka OECD José A. Gurríu pre oblasť vzdelávacej politiky.
     Andreas Schleicher odporučil Slovensku aj naďalej rozvíjať politiky v oblasti zručností a prevencie ich medzier v kontexte dopytu na trhu práce. Ako uviedol vo svojom príhovore: „Viac vzdelávania neznamená automaticky dosiahnutie lepších zručností.“  Podporil tiež prepojenie medzi učením sa a prostredím práce, rovnako ako vzdelávanie pracovníkov vo firmách. Informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania dospelých majú byť ľahko dostupné a rovnako je potrebné uznávať a certifikovať úrovne dosiahnutých vedomostí, zručností a kompetencií.
     Podľa ministerky Martiny Lubyovej tradičné vzdelávanie pozostávalo v minulosti z jedného obdobia v detstve a mladosti, v ktorom sa získala väčšina zručností. Potom ľudia už len okrajovo zlepšovali svoje zručnosti na pracovisku prostredníctvom formálneho, neformálneho a informálneho učenia sa.
     „Tento model je však neudržateľný, nakoľko je momentálne éra rýchlych zmien, ktoré od jednotlivcov vyžadujú, aby sa neustále učili nové zručnosti. Vzdelávanie v dospelosti preto nadobudlo významné postavenie,“ dodala Martina Lubyová.
     Piata výročná konferencia je zameraná na program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých, tzv. PIAAC. Ide o najväčší a najkomplexnejší prieskum zameraný na mapovanie schopností a zručností dospelých realizovaný pod záštitou OECD. Cieľom výskumu PIAAC je cyklické sledovanie zmien a vývoja potrebných zručností pre 21. storočie, kvalifikovanosti pracovnej sily na trhu práce, a to v národnom kontexte, ale s medzinárodnou porovnateľnosťou. Štúdia PIAAC poskytuje dáta, vďaka ktorým je možné reflektovať na nedostatky formálneho systému vzdelávania v oblasti kľúčových kompetencií. Jeho výsledky je možné využiť v prospech kurikulárnej politiky, najmä v oblasti vzdelávania dospelých, ale aj na inováciu vzdelávacích programov rozvíjajúcich kompetencie pedagógov.
     Výročnú konferenciu pripravuje každý rok iná krajina OECD. Slovenská republika prevzala štafetu po Singapure. Na piatej výročnej konferencii v Bratislave je prítomných viac ako 200  národných odborníkov a medzinárodných expertov z celého sveta. Radia sa k ním odborníci z Oxfordskej univerzity, rakúskeho Inštitútu celoživotného vzdelávania, Chungnamskej národnej univerzity z Južnej Kórey, Svetovej banky, OECD, rezortov práce a školstva z celého sveta, Európskej komisie, Slovenskej akadémie vied a národných ministerstiev.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku