Minister školstva v rámci Týždňa vedy a techniky ocenil novinárov

12.11.2015
     Pozitívne zviditeľnenie slovenskej vedy a techniky novinármi ocenil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Cenu za Najlepšiu reportáž o slovenskej vede a technike si z jeho rúk prevzal kolektív novinárov z RTVS za reportáž o elektronickom aute „EDISON“.
     V stredu 11. novembra 2015 sa v priestoroch Divadla Malá scéna STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien víťazom súťaží Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015. Súťaže vyhlásilo Centrum vedecko-technických informácií v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
     V tomto ročníku sa udeľovali ceny víťazom piatich súťaží: súťaže o najlepšiu slovenskú reportáž o vede a technike, súťaže amatérskych filmárov, výtvarnej, fotografickej, grafickej súťaže. Ceny za najlepšie amatérske filmy putovali do Bratislavy, Levíc a Rožňavy, ocenenia za grafickú a fotografickú súťaž si rozdelili autori zo Sedlíc, Bratislavy, Spišského Hrušova a z Michaloviec a ceny za výtvarnú súťaž dostali žiaci a študenti zo všetkých kútov Slovenska.
     Hlavným cieľom týchto súťaží bolo podporiť tvorivosť žiakov a študentov stredných a vysokých škôl a zároveň zvýšiť ich záujem o vedecké bádanie, ale aj motivovať novinárov v produkovaní reportáží s vedeckou, resp. technickou tematikou, ktoré by pozitívnym spôsobom zviditeľnili Slovensko.

     Gestorom a hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku