Minister školstva si dnes pripomenul Deň učiteľov

28.03.2011

     Desiatky úspešných pedagógov, ako aj ďalších osobností spoločenského života, boli dnes 28. marca 2011 ocenení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugenom Jurzycom. Podujatie sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov. Celkovo 58 osobností si z rúk ministra prevzalo jedno z troch ocenení nesúce meno sv. Gorazda - veľkú medailu, malú medailu či ďakovný list.
    
Prítomní boli odmenení nielen za dlhoročnú pedagogickú prácu, mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj inovatívny prístup vo vzdelávaní či starostlivosť o postihnutých a talentovaných žiakov. Odmenení boli rovnako aj 4 pedagógovia pôsobiaci v súčasnosti v Srbsku a Rumunsku, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenského národného školstva v zahraničí a uchovávanie národných tradícií. Ocenenie im v blízkej budúcnosti osobne odovzdá štátny tajomník ministerstva Jaroslav Ivančo počas návštevy týchto krajín.
     Za úspešnú publikačnú činnosť v prospech transparentnosti vysokého školstva si prevzal dnes ďakovný list aj novinár denníka SME Ján Glovičko. Získanú finančnú odmenu, ktorá je spojená s ocenením, sa novinár rozhodol venovať na dobročinné účely.

Fotogaléria

Bratislava 28. marec 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku