Minister školstva sa zúčastnil na oslavách výročia školy v Šintave

06.12.2013
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa dnes v Šintave konali oslavy 55. výročia vzniku tamojšej Základnej školy s materskou školou kráľa Svätopluka.
     V rámci slávnostného podujatia minister Dušan Čaplovič odovzdal Malú medailu sv. Gorazda dlhoročnému riaditeľovi školy Martinovi Bodisovi a sám si prevzal ocenenie obce Šintava z rúk starostu Miroslava Holičku.
      „Som rád, že tu môžem byť dnes na oslavách vašej školy, ktorú možno oceniť nielen za jej dobré výsledky, ale aj za pestovanie istého historického étosu súvisiaceho s dejinami Veľkej Moravy,“ konštatoval Dušan Čaplovič vo svojom príhovore.
      Za záver slávnostného podujatia minister Dušan Čaplovič spolu s riaditeľom školy odhalil vo vstupnom vestibule budovy školy bustu Svätopluka.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku