Minister školstva sa zúčastní na Celoslovenskom zasadnutí Združenia samosprávnych škôl Slovenska

24.10.2012

    Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa v stredu 24. októbra 2012 zúčastní na Celoslovenskom zasadnutí pléna Združenia samosprávnych škôl Slovenska v Hoteli Holiday Inn v Žiline. Minister školstva s prítomnými diskutoval aj o legislatívnych zmenách v regionálnom školstve.

Bratislava 24. októbra 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku