Minister školstva Peter Plavčan vyhlásil čitateľskú súťaž pre školy

08.11.2016
     Pri príležitosti Roka čitateľskej gramotnosti vyhlásil minister školstva Peter Plavčan čitateľskú súťaž pre žiakov základných škôl. Ako zdôraznil vo svojom príhovore: „Čítanie sa významným spôsobom podieľa na formovaní myslenia detí, zvlášť pri rozvoji predstavivosti, kde knihy oproti iným médiám zohrávajú nezastupiteľnú úlohu.“ Žiakom zaželal veľa chuti do čítania a množstvo pekných zážitkov.
     Keďže kampaň na podporu čítania sa v tomto roku nesie v znamení hesla „Myslenie je pohyb“, zameranie súťaže bude prepojené so športom a osobne podporiť túto myšlienku prišli aj úspešní slovenskí športovci - zlatý olympionik Matej Tóth a úspešný hokejový reprezentant Richard Lintner.
      „Myslím, že spojenie vzdelania a čítania so športom sa dá zladiť, o to som sa po celý život snažil a snažím, takže ja držím deťom palce, aj nám dospelým, aby popri športe a čítaní to vedeli pekne spolu skĺbiť, aby mali z toho dobrý pocit,“ týmito slovami sa k účastníkom podujatia prihovoril Matej Tóth. Význam čítania pre deti a žiakov potvrdil aj Richard Lintner: „Mnohokrát sú športovci vnímaní ako pozitívne vzory a pre nás je dôležité tieto vzory napĺňať, aj sa tak správať. Počas pôsobenia v zahraničí sme chodievali do škôl, kde sme deťom čítali a zároveň ich nabádali a motivovali k tomu, aby čítali. Som veľmi rád, že v tejto činnosti môžem pokračovať aj tu na Slovensku.“
     Súťaž sa uskutoční v dvoch úrovniach. Každý mesiac bude na webovej stránke  ministerstva školstva, ako aj vydavateľstva SAV vyhlásená téma, na ktorú bude potrebné prečítať aspoň jednu knihu a napísať k nej vlastný čitateľský zážitok. Príspevky poslané na adresu citatelskasutaz@minedu.sk budú organizátori pravidelne vyhodnocovať a víťazov oceňovať.
     Žiaci, ktorí sa zapoja do súťaže každý mesiac alebo sa zúčastnia aspoň na troch kolách a zároveň preukážu, že sú aktívnymi športovcami, prípadne začali športovať, postúpia do hlavnej čitateľskej súťaže. Za šport sa považuje každá pohybová aktivita v dĺžke trvania minimálne pol hodiny denne. Porota uzná ako šport aj rýchlu chôdzu v rámci prechádzky či turistiku. Výhercovia súťaže predstavia svoje práce na stretnutí s organizátormi, športovcami a poprednými vedcami SAV v júni 2017.
 
     Čitateľská súťaž pre žiakov ZŠ je len jednou z aktivít, ktoré sa realizujú v súvislosti s Rokom čitateľskej gramotnosti, ktorý vyhlásilo ministerstvo školstva. Jeho cieľom je predovšetkým zlepšiť výsledky slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2018 a zároveň podporiť ich vzťah k čítaniu.
 
Súťažné témy:
  • November 2016 – kniha, ktorá ma motivovala k športu
  • December 2016 – kniha, ktorá je autobiografiou významného športovca
  • Január 2017 – kniha, v ktorej sa píše o športe, ktorý obľubujem
  • Február 2017 – kniha, v ktorej sa píše o odvahe a o prekonávaní prekážok
  • Marec 2017 – kniha, v ktorej sa píše o významných vedeckých objavoch, prípadne objaviteľských cestách
  • Apríl 2017 – kniha, ktorá ma rozosmiala
  • Máj 2017 – kniha, ktorú by som odporučil kamarátke/kamarátovi
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku