Minister školstva Peter Plavčan sa stretol s budúcimi kominármi

24.05.2016
     Strednú odbornú školu (SOŠ) na Nábreží mládeže 1 v Nitre navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. V rámci svojej návštevy si prezrel priestory školy, prezrel si cvičné dielne a diskutoval s vedením školy o aktuálnych otázkach v oblasti stredného odborného vzdelávania.
     "Páči sa mi, že je škola zameraná na stavebníctvo a nerozptyľuje sa do rôznych smerov. Je dobré, že sú tu tradičné remeslá. Tie musíme popularizovať a pozdvihnúť, aby murár či kominár mali svoje postavenie v spoločnosti, aby bolo jasné, že je to odborník, ktorý vykonáva svoje remeslo dobre a aby bol vážený," uviedol Plavčan.
     Nitrianska SOŠ je jedinou školou na Slovensku, na ktorej v súčasnosti študujú budúci kominári. Po viac ako 15 rokoch tu znova otvorili tento študijný odbor, pričom doteraz boli záujemcovia odkázaní len na rôzne kurzy. SOS Nitra14V prvom ročníku sa tak kominárskemu remeslu učí 11 žiakov. Budúci absolventi odboru nebudú mať podľa riaditeľky školy Ľubice Hlaváčovej problém s umiestnením na trhu práce.
     Ministerstvo školstva intenzívne pracuje na podpore a zatraktívnení odborného vzdelávania, keďže viaceré profesie a remeslá sú už na trhu práce nedostatkové. Okrem nedávno spusteného systému duálneho vzdelávania chce stredné odborné školstvo aj výraznejšie propagovať v rámci pripravovanej reformy vzdelávania. "Budeme pripravovať aj právne predpisy, aby sa táto situácia zmenila. Remeslá sú naozaj potrebné, a to nielen dnes, ale najmä v budúcnosti," dodal Plavčan.
 
     Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1 v Nitre má viac ako 65- ročnú tradíciu. Počas svojho pôsobenia pripravila pre stavebníctvo viac ako desaťtisíc remeselníkov rôznych profesií. Zachovala si zameranie na tradičné stavebné remeslá a odbory úzko súvisiace so stavebníctvom, ako sú murár, tesár, inštalatér, klampiar, stolár a maliar, ktoré patria v súčasnej dobe medzi nedostatkové odbory. Od školského roku 2015/2016 rozšírili svoju ponuku o učebné odbory kominár a kachliar.
     Škola taktiež pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. V rámci celoživotného vzdelávania tak poskytujú rekvalifikačné vzdelávanie a realizáciu odborných školení v odboroch murár, tesár, inštalatér, stolár a kominár.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku