Minister školstva Peter Plavčan prijal nášho veľvyslanca v Nórsku

03.06.2016
     Nórsky finančný mechanizmus na podporu vzdelávania i úspechy Slovákov v Nórskom kráľovstve boli predmetom rokovania ministra školstva Petra Plavčana s Františkom Kašickým, veľvyslancom Slovenskej republiky v Nórsku.
     „Nórske kráľovstvo podporuje vzdelávanie na Slovensku“, povedal na stretnutí František Kašický a dodal, že „Nórsko vyčlenilo na projekty sumu 113,1 mil. eur, a to v rokoch 2014 až 2020, pričom 54,9 mil. eur z Finančného mechanizmu EHP a 58,2 mil. eur z Nórskeho nor2finančného mechanizmu“.
     Podpora sa týka piatich prioritných oblastí:
- inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť,
- sociálna inklúzia a zamestnanosť mladých,
- životné prostredie, energetika a klimatické zmeny,
- kultúra, spoločnosť a slobody,
- súdnictvo a vnútorné záležitosti.
Jednotlivé krajiny majú možnosť prispôsobiť ciele svojim vlastným potrebám.
     Slovenskú komunitu v tejto severskej krajine tvorí približne 400 Slovákov, ktorí sú zamestnaní v najrôznejších profesiách, od vodičov autobusu až po pracovníčku vo vede a výskume. Táto komunita má za svoj cieľ rozvíjať náš jazyk a kultúru, dôkazom čoho je aj slovenská škôlka v hlavnom meste Oslo. Zriadil a prevádzkuje ju Nórsky spolok priateľov Slovenska.
     Minister školstva ocenil, že škôlka je v prevádzke cez víkendy a spolu s deťmi ju navštevujú aj rodičia. „Stretávanie sa detí v materskej škole je miestom na udržiavanie a šírenie slovenského jazyka a kultúry“, dodal minister.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku