Minister školstva Peter Plavčan otvoril prístavbu ZŠ v Kráľovej pri Senci

08.12.2016
     Nová prístavba s ôsmimi triedami rozšírila v tomto školskom roku kapacity Základnej školy v obci Kráľová pri Senci. Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana ju dnes slávnostne otvorili.
     „Chcel by som sa poďakovať všetkým zainteresovaným, vďaka ktorým tu dnes môžeme stáť, pánovi starostovi i pani riaditeľke, za ich úsilie a odvedenú prácu. Verím, že nové priestory budú žiakom i pedagógom dobre slúžiť,“ uviedol vo svojom príhovore minister školstva Peter Plavčan.
     Murovaná prístavba školy vznikla v rámci programu rozširovania kapacít základných škôl, ktorý rezort školstva s podporou vlády SR spustil ešte v roku 2013. Obec získala od ministerstva dotáciu 200 000 eur, pričom celkové náklady na výstavbu dosiahli výšku viac ako 450 000 eur.
     Základnú školu navštevuje 270 žiakov z Kráľovej pri Senci i viacerých okolitých obcí. Už v budúcom školskom roku má počet žiakov dosiahnuť hranicu 300. V prístavbe v súčasnosti fungujú štyri nové triedy, dve herne školského klubu detí a provizórna šatňa. V poslednej z miestností by mala vzniknúť školská knižnica.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku