Minister školstva Peter Plavčan ocenil prácu NÚCEMu

09.06.2016
     V rámci pracovných návštev priamo riadených organizácií navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave-Petržalke.
     V sprievode riaditeľky ústavu Romany Kanovskej si ako vôbec prvý minister školstva prezrel ich nové priestory, vrátane časti podliehajúcej prísnym bezpečnostným opatreniam. Práve v nej sa totiž pripravujú testy pre celoslovenské testovania piatakov, deviatakov a maturantov.
     Pri svojej návšteve zastihol minister Plavčan aj pracovný tím venujúci sa vyhodnocovaniu medzinárodného merania úrovne čitateľskej gramotnosti štvrtákov na základných školách PIRLS.
      „NÚCEM realizuje veľmi dôležité domáce i zahraničné merania vedomostí a znalostí našich žiakov. Teší ma, že som sa mohol osobne presvedčiť, že svoje úlohy si ústav plní na vysokej úrovni,“ uviedol minister Plavčan po skončení návštevy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku