Minister školstva Peter Plavčan diskutoval s dekanmi

27.01.2017
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa včera zúčastnil na zasadnutí Klubu dekanov, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
     Minister hovoril s dekanmi fakúlt o pripravovanej reforme vysokoškolského vzdelávania a vzájomnej spolupráci pri dopracovaní takých významných materiálov týkajúcich sa vzdelávania a vedy na vysokých školách, ako sú Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť vysokého školstva či štátna vedná politika.

Foto: UK v Bratislave
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku