Minister školstva na stretnutí excelentných materských škôl

12.08.2014
     Vyššia kvalita, rýchlejšia modernizácia a zmysluplné využívanie digitálnych trendov vo vzdelávaní. Aj to chcú dosiahnuť „centrá excelentnosti v materských školách“. Ministrovi školstva Petrovi Pellegrinimu tieto zámery predstavili zástupcovia desiatky materských škôl a zástupcovia neziskovej organizácie EDULAB.
     „Centrá excelentnosti v materských školách“ budú svojou činnosťou napomáhať pri udomácňovaní digitálnych technológií do každodennej činnosti ostatných materských škôl na Slovensku. Digitálne technológie, ako aj interaktívny vzdelávací obsah prispejú k tomu, aby vzdelávanie detí v materských školách bolo atraktívnejšie. Tento projekt chce zároveň pomôcť učiteľom rozvíjať ich zručností a edukatívne prístupy.
     Súčasťou týchto zámerov je aj metodická príručka pre pedagógov materských škôl, ktorej vydanie podporil aj minister školstva v pozícii digitálneho lídra. Jej názov je Škôlka hrou a každá materská škola na Slovensku ju dostane bezplatne v najbližších týždňoch.  
     Vybudovanie „Centier excelentnosti v materských školách“ je ďalšou aktivitou neziskovej organizácie EDULAB v rámci dva roky úspešne prebiehajúceho Programu podpory digitalizácie škôl.
     Minister Peter Pellegrini i z pozície digitálneho lídra zdôrazňuje: „Dnešné deti sa rodia do informačnej spoločnosti a vyrastajú vo svete, ktorý je formovaný digitálnymi technológiami. Osobne považujem za veľmi potrebné, aby deti už v predškolskom veku mali možnosť zoznámiť sa s digitálnymi technológiami a  získali nielen základné zručnosti pri práci s nimi, ale aby postupne objavovali i ďalšie možnosťami ich využitia.“
     Centrá excelentnosti v materských školách považuje za jeden z podporných prostriedkov implementácie národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, v rámci ktorého každá materská škola získala interaktívnu tabuľu, projektor, farebnú tlačiareň, edukačný softvér a digitálny vzdelávací obsah.
     Ukážku z publikácie Škôlka hrou nájdete tu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku