Minister školstva na seminári o hodnotení výskumných inštitúcií

04.04.2011

     Pod záštitou ministra školstva vedy, výskumu a športu  SR Eugena Jurzycu a predsedu Slovenskej akadémie vied Jaromíra Pastoreka sa uskutoční v utorok 5. apríla 2011 odborný seminár Britský systém hodnotenia výskumných organizácií a možnosti spoločného hodnotenia výskumu na slovenských VŠ a v SAV.
   
Téma seminára súvisí s pripravovanými aktivitami vyplývajúcimi z Programového vyhlásenia vlády zameranými na zavedenie nového systému inštitucionálneho financovania organizácií výskumu a vývoja na báze nového systému ich hodnotenia.

Miesto a čas: 5. apríl 2011, o 13. 30 hod., Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku