Minister školstva na prezentácii knihy o histórii medzi Slovenskom a Chorvátskom

21.01.2014
     V utorok 21. januára 2014 sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič zúčastnil na prezentácii knihy Slovensko - Chorvátsko – Historické paralely a vzťahy (do roku 1780). Stretnutie sa uskutočnilo v rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave. Na ňom minister školstva vyzdvihol dlhodobú spoluprácu medzi oboma národmi v oblasti školstva, vedy a športu. Tá sa už niekoľko rokov realizuje v oblasti výmenných pobytov študentov, pôsobenia lektorátov v Chorvátsku či spoločných vedeckých a výskumných aktivít v oblasti histórie, ako aj v ďalších humanitných sférach spoločnosti.
    
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku