Minister školstva na pracovnom výjazde v Žiline a v Banskej Bystrici

22.02.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa dnes 22. februára 2013 zúčastní na slávnostnom otvorení nových priestorov Stredoeurópskeho technologického inštitútu (CEIT) v Žiline. Súčasťou otvorenia bude aj prehliadka laboratórnych priestorov Žilinského inteligentného výrobného systému (ZIMS) a jednotlivých pracovísk.
     Nasledovať bude stretnutie s vybranými hosťami na tému „Skúsenosti  z uplatnenia výskumnej činnosti CEIT v inováciách nadnárodných spoločností pôsobiacich v SR – podpora vlády SR v inovačných aktivitách, na ktorej sa zúčastní aj predsedu vlády SR Robert Fico.

    V rámci pracovného výjazdu sa minister Dušan Čaplovič zúčastní aj na exhibičnom zápase hviezd SLOVAK SPORT.TV BASKET EXTRALIGY a galavečera s vyhlásením výsledkov najúspešnejších basketbalistiek a basketbalistov SR za rok 2012 v Banskej Bystrici.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku