Minister školstva na pracovnom výjazde v Levoči

27.01.2011

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca sa stretne zajtra 28. januára 2011 so žiakmi a pedagógmi dvoch spojených škôl internátnych v Levoči. Na pracovnom výjazde ho bude sprevádzať štátny tajomník rezortu Jaroslav Ivančo.
     O 11.00 hod. navštívia Spojenú školu internátnu na Nám. Štefana Kluberta 2 v Levoči, ktorá vzdeláva deti a žiakov so zrakovým postihnutím, ako aj narušenou komunikačnou schopnosťou. Okrem jednej materskej a troch základných škôl je jej súčasťou aj praktická škola. Tá má za úlohu vzdelávať a vychovávať žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí nie sú schopní zvládnuť žiaden učebný odbor. Je zameraná na pomocné práce v kuchyni.
     Stredoškoláci Spojenej školy internátnej na Nám. Štefana Kluberta 1 v Levoči privítajú spolu s pedagógmi ministra a štátneho tajomníka o 11.50 hod. Táto škola má vyše šesťdesiatročnú tradíciu a je jedinou svojho druhu na Slovensku. Jej súčasťou je stredná odborná škola, ako aj  odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím.
     Na pôde tejto školy sa v popoludňajších hodinách - o 12.40 hod. uskutoční taktiež stretnutie so zástupcami Inštitútu Juraja Páleša v Levoči, ktorý je súčasťou Katolíckej univerzity v Ružomberku. V bakalárskom i magisterskom stupni poskytuje inštitút štúdium špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých, ale aj rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. V tomto akademickom roku je možné na ňom študovať aj v rámci rôznych foriem kontinuálneho vzdelávania.

Bratislava 27. január

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku