Minister školstva Eugen Jurzyca sa stretne s mladými atlétmi

09.12.2010

     Podporiť športovanie žiakov základných a stredných škôl v atletike je cieľom projektu „Zo školských lavíc do atletickej haly Elán", ktorý sa v našich podmienkach koná už od roku 2003. Počas roka sa organizuje osem kôl a na jednom z nich sa zúčastní v piatok 10. decembra 2010 aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca. O 10.00 hod. navštívi v športovej hale Elán na Bajkalskej ul. v Bratislave mladých športovcov, ktorí si sem prídu vyskúšať rôzne atletické disciplíny.
     Toto podujatie vďaka sprístupneniu jedinej atletickej haly s medzinárodnými parametrami v SR podporuje športové aktivity mládeže aj v tých školách, ktoré nemajú pre atletiku vhodné podmienky. Zároveň sa stáva pre študentov Fakulty telesnej výchovy a športu UK príležitosťou na získavanie teoretických vedomostí a praktických zručností pri organizácii pretekov, a to pod vedením skúsených pedagógov.

Bližšie informácie o projekte je možné získať na www.atletba.sk.

 

 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku