Minister školstva Dušan Čaplovič zriadil školskú štvorpartitu

22.05.2012

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič dnes zriadil tzv. "školskú štvorpartitu". Ide o poradný orgán ministra, ktorého úlohou je diskusia o súčasnom stave výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, ako aj otvorené rokovania o zásadných zámeroch a zmenách v tejto oblasti.
     Školská štvorpartita je tvorená zástupcami zamestnávateľských zväzov, reprezentáciou samospráv, školskými odborármi a odborníkmi z rezortu školstva.
     Minister školstva Dušan Čaplovič vníma zriadenie školskej štvorpartity ako platformu na otvorený dialóg a spoluprácu s kľúčovými aktérmi, ktorí školstvo vnímajú ako prípravu na povolanie a uplatnenie absolventov na trhu práce v odbore, ktorému sa venovali počas svojho štúdia. "Naše školstvo potrebuje modernizáciu, ktorá do vzdelávania prinesie kvalitu a pridanú hodnotu. Preto od každého rokovania očakávam vecné argumenty a názory tých, ktorí aktívne formujú žiaka na jeho ceste od školských lavíc až po trh práce." Minister Dušan Čaplovič od poradného tímu očakáva aj aktívny prístup k analýzam a potrebám trhu práce, ktoré sú signálom uplatniteľnosti absolventov škôl.
     Súčasťou prvého rokovania školskej štvorpartity nebolo iba odovzdávanie menovacích dekrétov členom poradného tímu, ale aj diskusia o legislatíve, ktorú rezort školstva tento týždeň zaradil do medzirezortného pripomienkového konania.

Michal Kaliňák
hovorca

Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku