Minister školstva Dušan Čaplovič sa zúčastnil na vymenovaní rektorov vysokých škôl

13.05.2013
      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa zúčastnil dnes 13. mája 2013 na vymenovaní nových rektorov dvoch  vysokých škôl. Z rúk prezidenta Slovenskej republiky  Ivana Gašparoviča si prevzali menovacie dekréty Jozef Habánik z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne a Juraj Stern z Vysokej školy Goethe Uni Bratislava v Bratislave.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku