Minister školstva Dušan Čaplovič sa zúčastnil na oslavách výročia vzniku CVTI SR

20.11.2013
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa v stredu 20. novembra 2013 konalo v Bratislave slávnostné podujatie pri príležitosti 75. výročia založenia Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR.
     V súvislosti s oslavami mohla široká verejnosť navštíviť centrum a využiť aj možnosť odborných konzultácií s jeho zamestnancami v rámci dňa otvorených dverí.

     Centrum vedecko-technických informácií  SR vzniklo v roku 1938 ako Slovenská technická univerzita. V súčasnosti  je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku