Minister školstva Dušan Čaplovič podpísal Dohodu o spolupráci medzi MŠVVaŠ SR a spoločnosťou Microsoft

  • Dátum: 15.05.2013
     Podpora rozvoja informačnej spoločnosti a kvalitných vzdelávacích služieb prostredníctvom informačno-komunikačných technológií (IKT) pre žiakov, vysokoškolských študentov, pedagógov a školy je hlavným cieľom Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a spoločnosťou Microsoft. Dnes 15. mája 2013 ju na pôde rezortu školstva podpísali minister Dušan Čaplovič a generálny riaditeľ Microsoft Slovakia Markus Breyer.
      „Som nesmierne rád a teším sa takejto spolupráci, ktorá bude pokračovať naďalej a vytvorí tak efektívnejšie možnosti vzdelávania v našom školstve“, vyjadril sa po podpise zmluvy minister školstva.
      Zámery dohody by sa mali realizovať prostredníctvom plnenia úloh, ktoré sú jej súčasťou. Pôjde napríklad o vývoj nových vzdelávacích technológií na báze IKT pre zvýšenie efektivity a kvality vzdelávania, vytvorenie a rozvoj digitálnych vzdelávacích zdrojov či zabezpečenie vzdelávania a následnej certifikácie pedagogických zamestnancov a vysokoškolských učiteľov. Jej cieľom bude taktiež prepojenie podnikateľského a vzdelávacieho prostredia s úmyslom rozšíriť možnosti zamestnávania mladých.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku