Minister školstva Dušan Čaplovič ocenil prvýkrát vedcov Cenou Samuela Mikovíniho

28.11.2013
    V Banskej Štiavnici sa dnes uskutočnil prvý ročník odovzdávania vyznamenaní ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela Mikovíniho. Slávnostné podujatie sa konalo v priestoroch Slovenského banského múzea.
     Z rúk ministra školstva Dušana Čaploviča si ocenenia prevzalo 25 významných osobností vedecko-technickej komunity v troch kategóriách:
  • Veľká medaila Samuela Mikovíniho za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky
  • Malá medaila Samuela Mikovíniho za prínosy v oblasti vedy a techniky v zahraničí
  • Pamätný list ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udeľovaný mladým pracovníkom výskumu a vývoja do 35 rokov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku