Minister školstva Dušan Čaplovič ocenil profesora Ľudovíta Petránskeho

17.04.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič odovzdal dnes 17. apríla 2013 na pôde ministerstva Veľkú medailu sv. Gorazda profesorovi Ľudovítovi Petránskemu za celoživotné medzinárodne uznané dielo v oblasti teórie a dejín výtvarného umenia zameraného na slovenskú výtvarnú modernu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku