Minister školstva Dušan Čaplovič navštívil dve školy v Liptove

27.04.2012

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič sa včera 26. apríla 2012 zúčastnil na oslavách 60. výročia založenia Strednej odbornej školy (SOŠ) elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Ich súčasťou bolo aj slávnostné otvorenie telocvične tejto SOŠ, na ktorej rekonštrukciu prispelo finančne aj MŠVVaŠ SR.
     „Slovenské odborné školstvo má veľkú budúcnosť, len ho musíme účinne revitalizovať a vytvoriť všetky podmienky, aby bolo priamo prepojené s reálnou praxou," vyhlásil pri tejto príležitosti minister. Podľa neho bude štát podporovať tie stredné odborné školy, ktorých absolventi sa budú vedieť uplatniť na trhu práce.
     Ešte pred návštevou Liptovského Hrádku zavítal minister Dušan Čaplovič neohlásene aj na Základnú školu Márie Rázusovej-Martákovej v Liptovskom Mikuláši. Cieľom bolo získať reálny obraz o stave školstva na Slovensku. „V neplánovaných a vopred neohlásených návštevách školských zariadení budem pokračovať po celom Slovensku, aby som takýmto spôsobom, ako kedysi Matej Korvín, spoznával ozajstnú skutočnosť," uviedol minister.
Fotogaléria

Bratislava 27. apríl 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku