Minister školstva Dušan Čaplovič navštívil budúcich stavbárov a geodetov

09.05.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič navštívil vo štvrtok 9. mája 2013 Strednú priemyselnú školu stavebnú a geodetickú v Bratislave na Drieňovej ulici. Po prehliadke priestorov školy, laboratórií a  expozície histórie geodézie, kartografie a katastra diskutoval s vedením školy.

     Škola vznikla už v roku 1919 pod názvom Štátna škola priemyselná (so stavebnou vetvou). Po zlúčení dvoch stredných odborných škôl, a to SPŠ stavebnej a SOŠ geodetickej funguje od 1. júla 2011 v súčasnej podobe. V školskom roku 2012/2013 na nej študuje v dennej forme 266 žiakov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku