Minister školstva Dušan Čaplovič na oslavách 130. výročia SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre

10.06.2014
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa v utorok 10. júna 2014 konali v Modre oslavy 130. výročia založenia tamojšej Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej.
     Počas slávnostného programu, ktorý sa konal v evanjelickom kostole, minister Dušan Čaplovič odovzdal do rúk dlhoročnému riaditeľovi školy Slavomírovi Zochovi aj pozdravný list pri príležitosti tohto významného výročia školy.
     „Je to už 130 rokov, kedy boli položené základy vinohradníckeho školstva, vzdelali sa tisícky študentov a absolventi školy sú uznávanými znalcami nielen doma, ale aj vo svete," uviedol okrem iného vo svojom príhovore minister.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku