Minister školstva Dušan Čaplovič diskutoval s riaditeľmi štátnych gymnázií

15.10.2012

     V pondelok 15. októbra 2012 sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan  Čaplovič zúčastnil na pracovnom seminári Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR v Čilistove.
     V rámci diskusie zhodnotil minister školstva dosiahnuté zámery ministerstva a oboznámil riaditeľov štátnych gymnázií s plánovaným smerovaním rezortu. Ďalšími témami boli pohľad na systém kontinuity stupňov vzdelania a jeho očakávaný vývoj, ako aj zmena prístupu k výkonu školskej inšpekcie, metodicko-pedagogických centier, ŠPÚ, NÚCEMu a pod. Hovorilo sa aj o príprave prechodu Krajských školských úradov pod obvodné úrady, či o dôsledkoch zjednotenia výšky normatívu pre 1. - 4. ročník osemročných gymnázií s normatívom pre ZŠ.

Fotogaléria

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku