Minister rokoval kvôli platom s odborármi

29.05.2017
     Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dnes konalo ďalšie pracovné rokovanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pod vedením predsedu Pavla Ondeka.
     Minister Plavčan na stretnutí ubezpečil, že ministerstvo školstva robí všetky kroky pre to, aby sa zvyšovanie platov pre pedagogických a odborných zamestnancov týkalo aj zamestnancov materských škôl, základných umeleckých škôl, centier voľného času či školských klubov detí, ktoré nie sú financované cez štát, ale prostredníctvom obcí a miest. V tomto smere tak ešte pokračuje diskusia o zabezpečení finančných prostriedkov určených na výkon originálnych kompetencií obcí v oblasti školstva.
     Spolu s odborármi hovorili aj o Memorande o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pričom v tomto smere je medzi odbormi a zástupcami ministerstva školstva konsenzus.
     Minister Plavčan na stretnutí odborárov informoval, že ministerstvo sa obrátilo na Úrad vlády SR s požiadavkou odporučiť, ako postupovať pri zvýšení platov, keďže uvedená problematika je v ich gestorskej pôsobnosti. Zo vzájomných rokovaní vyplynulo, že zvýšenie platov od 1. septembra bude možné aj vďaka zmene nariadenia vlády, nie novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zmenu nariadenia vlády by chcel rezort školstva predložiť do konca júna 2017.
     Pedagogickým a odborným zamestnancom regionálneho školstva, ako aj vysokoškolským pedagógom boli platy zvyšované v januári 2016, a to o 4 %, ďalšie navýšenie bolo o 6 % od 1. septembra 2016.  Rast platov o 6 % je garantovaný v Programovom vyhlásení vlády SR aj v rokoch 2018, 2019 a 2020. Okrem toho chce minister školstva zabezpečiť, aby sa platy  v regionálnom a vysokom školstve zvýšili aj nad rámec Programového vyhlásenia vlády SR - o 6 % aj v septembri 2017.
     Kým dnes sa konalo stretnutie s odborármi, už v najbližšom čase sa bude rokovať aj so zástupcami ZMOS.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku