Minister Peter Plavčan sa zúčastnil na zasadnutí Akreditačnej komisie

25.01.2017
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana sa dnes v Bratislave konalo zasadnutie Akreditačnej komisie (AK).
     Minister Peter Plavčan sa poďakoval členom komisie za ich prácu. Vyzdvihol najmä obdobie komplexnej akreditácie, ktoré napriek enormnému pracovnému zaťaženiu zvládli na výbornú. Spolupráca ministerstva s Akreditačnou komisiou má pomôcť nielen celému školstvu, ale najmä študentom.
     Minister Peter Plavčan uviedol,  že je v jeho záujme pravidelne sa zúčastňovať na zasadnutiach AK. Taktiež avizoval, že v súvislosti s pripravovanou reformou školstva má záujem stretnúť sa s predstaviteľmi AK aj mimo oficiálnych zasadnutí.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku