Minister Peter Plavčan sa stretol so školskými odborármi

05.10.2016
     Na pôde ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dnes uskutočnilo rokovanie ministra školstva Petra Plavčana a predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavla Ondeka.
     Po jeho skončení sa konal brífing, na ktorom minister informoval o schválenom návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017 vo vláde SR. Zároveň oznámil naplnenie prísľubu, že rozpočet rezortu školstva v budúcom roku bude vyšší o 200 mil. eur. „V rozpočte kapitoly školstva je navýšenie takmer o 207 mil. eur. Ak sa pripočítajú aj výdavky, ktoré sú určené cez ministerstvo vnútra, pôjde o zvýšenie do školstva takmer o 300 mil. eur,“ uviedol minister Plavčan. V týchto finančných prostriedkoch je zahrnuté navýšenie aj na vedu, ako aj na reformu vysokoškolského vzdelávania, ktorej nevyhnutnou súčasťou sú aj učitelia.
      Účastníci rokovania prebrali niekoľko modelov, ktorými by bolo možné zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania v budúcom roku. Aj keď sa nehovorilo o konkrétnych číslach, z dôvodu prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania s ministrom financií, k rokovaniam sa chce minister školstva vrátiť po jeho ukončení. Týkať sa budú zvyšovania atraktivity učiteľského povolania aj v roku 2017, ako aj zvyšovania platov pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve aj vysokoškolských učiteľov.
      Na záver Peter Plavčan potvrdil záväzok Programového vyhlásenia vlády SR, že tarifné platy sa budú zvyšovať aj v roku 2018, 2019 a 2020 o 6 percent.
     V rozpočte na rok 2017 sa nachádza suma prostriedkov, ktorá môže byť využitá na zvýšenie platov v budúcom roku. Bližšie informácie budú známe až po skončení kolektívneho vyjednávania.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku