Minister Peter Plavčan rokoval s komisárom EK pre vedu, výskum a inovácie Carlosom Moedasom

31.05.2016
     V pondelok 30. mája 2016 sa v Bruseli stretol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan s komisárom EK pre VVaI Carlosom Moedasom. V rámci diskusie hovorili o spoločných prioritách v oblasti vedy a výskumu počas SK PRES.
      Komisár Moedas ocenil výber tém pre SK PRES, kde podporu mladých výskumníkov v EÚ si SK PRES vybralo ako vôbec prvé predsedníctvo v EÚ. Slovensko práve v tejto oblasti dosahuje mimoriadne výsledky. Ďalej spolu hovorili o možnostiach rozvoja spolupráce počas SK PRES pri synergii medzi rámcovým programom a EŠIF a zlepšení rámcových podmienok pre oblasť VaV na európskej i národnej úrovni.
     Jednou z priorít SK PRES je aj téma „Rozširovania účasti“ v programe Horizont 2020, ku ktorej EK spoločne s SK PRES pripravuje konferenciu v Bruseli (23. 11. 2016). Komisár Moedas plánuje počas SK PRES navštíviť v Bratislave až tri medzinárodné konferencie v oblasti výskumu, ktoré podporila Európska komisia.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku