Minister Peter Plavčan prijal zástupcov Nadácie otvorenej spoločnosti

15.11.2016
     Oblasť vzdelávania rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich začleňovanie do bežných škôl bola témou stretnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana a zástupcov Nadácie otvorenej spoločnosti.
     Odborníci z Early Childhood Program, realizovaného Nadáciou otvorenej spoločnosti v Londýne, Szilvia Pallaghy, Arthur Ivatts a Jana Hutová predstavili ministrovi Plavčanovi pripravovanú správu o inklúzii rómskych detí vo vybraných krajinách, vrátane Slovenska, ktorá by mala byť predložená v prvej polovici budúceho roka. Minister školstva Peter Plavčan vyjadril otvorenosť rezortu k vzájomnej spolupráci v tejto oblasti.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku