Minister Peter Plavčan prijal generálnu tajomníčku Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov

02.03.2017
     Zuzanu Dúžekovú, generálnu tajomníčku Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov (SZKC), prijal dnes na pôde rezortu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.
     Predstaviteľka SZCK ministra informovala o aktivitách zväzu týkajúcich sa spolupráce so strednými odbornými školami, ktorým pomáhajú zvyšovať kvalitu poskytovaného vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj reagovať na najnovšie trendy v tejto oblasti.
     Minister privítal spomínané aktivity a vyslovil želanie, aby sa spolupráca medzi touto stavovskou organizáciou a školami ešte prehlbovala, a to aj v rámci duálneho systému vzdelávania.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku