Minister Peter Plavčan predstavil priority rezortu v europarlamente

12.07.2016
     Minister Peter Plavčan dnes vo Výbore Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) predstavil priority slovenského predsedníctva za oblasť vedy, výskumu a vesmíru. Šéf rezortu školstva sa v dopoludňajších hodinách stretol aj s riaditeľom direktoriátu Rady EÚ Mariusom Hirtem a ďalšími predstaviteľmi Rady, s ktorými hovoril o procedurálnom a obsahovom priebehu "híringu".
     Minister v úvode svojho príhovoru podotkol, že byť predsedníckou krajinou je pre Slovensko výzvou a zároveň veľkou zodpovednosťou. V súlade s cieľmi národného programu je hlavnou ambíciou slovenského predsedníctva v oblasti vzdelávania, mládeže, športu a výskumu podpora a rozvoj talentu. „Je nevyhnutné upriamiť pozornosť na rozvoj ľudského potenciálu. Rozvoj talentu sa odrazí vo zvýšenej konkurencieschopnosti, v posilnenej sociálnej inklúzii v spoločnosti, ako aj v osobnom rozvoji každého jednotlivca,“ dodal minister Plavčan.
     Hlavnou témou v oblasti výskumu budú opatrenia na podporu mladých výskumníkov, zvýšenie atraktivity vedeckej kariéry a posilnenie investícií do ľudského potenciálu vo výskume a vývoji. Už v júli 2016 bude na neformálnej Rade ministrov pre výskum v Bratislave predstavený manifest mladých výskumníkov z EÚ - “Bratislavská deklarácia mladých výskumníkov”. Ďalšou prioritou bude téma rozvoja európskeho výskumného, vývojového a inovačného ekosystému inovatívnych malých a stredných podnikov, v rámci ktorej sa predsedníctvo zameria na možnosti zlepšenia rámcových podmienok pre výskumníkov v EÚ.
     V oblasti vesmíru sa slovenské predsedníctvo zameria na priblíženie konkrétnych výhod vesmírneho programu Copernicus a využitie vesmírnych dát pre malé a stredné podniky a európskych občanov. Rovnako sa predsedníctvo bude snažiť o podporu a budovanie rovnocenného a konštruktívneho partnerstva medzi Európskou komisiou a Európskou vesmírnou stratégiou.
     Predstavenie priorít slovenského predsedníctva ministrom Plavčanom sa stretlo so živým záujmom poslancov výboru ITRE Európskeho parlamentu. Proces "híringov" pokračuje do štvrtka. Tie trvajú 60 - 90 minút a sú štandardnou súčasťou predsedníckych povinností členských krajín predsedajúcich v Rade EÚ.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku