Minister Peter Plavčan podporil mladých recitátorov

20.03.2017
     Priestory Múzea mesta Bratislavy dnes popoludní ožili básňami. Konalo sa tu totiž oblastné bratislavské kolo recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča, nad ktorou prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Ten si taktiež prišiel osobne vypočuť mladé recitátorské talenty.
      „Dnes sme tu počuli mnoho krásnych básní i prednesov. Som veľmi rád, že najmä nižšie vekové kategórie boli početnejšie zastúpené a ukázali tak, že majú pozitívny vzťah k poézii,“ uviedol minister Peter Plavčan.
     Vo svojom záverečnom príhovore zaželal postupujúcim veľa šťastia vo vyššom kole a poďakoval sa organizátorom i členom poroty, medzi ktorými nechýbali ani také slávne mená ako Mária Kráľovičová, František Kovár či Juraj Sarvaš, že súťažou podporujú záujem detí a žiakov o tento druh umenia.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku