Minister Peter Plavčan ocenil našich olympionikov a paralympionikov

01.12.2016
     Športoví reprezentanti sú vynikajúci vyslanci Slovenskej republiky a pozitívne zviditeľňujú našu krajinu po celom svete. Potvrdili to aj tohtoročné XXXI. olympijské a XV. paralympijské hry v Rio de Janeiro.
      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan poďakoval našim olympionikom, paralympionikom, ako aj ďalším členom výprav za vzornú reprezentáciu a odovzdal im pamätné mince.
     "V Brazílii som sa osobne mohol stretnúť s úžasnými mladými ľuďmi, ktorí vynikajúcim spôsobom reprezentovali Slovensko," ocenil minister Peter Plavčan športovcov.
     Na priateľskom stretnutí v aule Ekonomickej univerzity sa našim športovcom prihovorili aj predseda Slovenského paralympijského výboru a Ján Riapoš a prezident Slovenského olympijského výboru Anton Siekel.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku