Minister Peter Plavčan navštívil Katolícku univerzitu v Ružomberku

12.04.2016
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan navštívil dnes Katolícku univerzitu v Ružomberku. S rektorom univerzity Jozefom Jarabom a ďalšími členmi vedenia diskutoval o pripravovaných zmenách v koncepcii výchovy a vzdelávania.
      Zároveň oznámil, že vychádzajúc z uznesenia vlády SR zo dňa 24. júna 2015, ktorým vláda uložila rezortu pomôcť univerzite vyriešiť krízovú situáciu v rámci možností kapitoly, vyhovel žiadosti univerzity o podporu. Ministerstvo poskytne Katolíckej univerzite kapitálovú dotáciu vo výške 480-tisíc eur na úhradu časti nákladov spojených s investičnou akciou „rekonštrukcia a nadstavba študentského domova bloku „C“.
     Financovanie projektu v celkovej výške 2,8 milióna eur bolo viaczdrojové, vrátane využitia štrukturálnych fondov EÚ a vlastných finančných prostriedkov.

Foto: T. Kulan
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku