Minister Peter Plavčan navštívil Akadémiu médií v Bratislave

03.02.2017
     Nové priestory školy na Zámockej ulici v Bratislave si dnes prezrel minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan v rámci návštevy Akadémie médií (AM) Bratislava.
     V sprievode poverenej rektorky školy prof. Božidary Turzonovovej si prešiel nové učebne a kabinety, ktoré AM začala využívať od tohto akademického roka, a oboznámil sa s aktuálnym dianím na škole.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku