Minister Peter Plavčan informoval prezidenta Andreja Kisku o aktuálnom stave plnenia úloh v rezorte školstva

05.09.2016
     Symbolicky v prvý deň nového školského roku 2016/2017 sa stretol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan s prezidentom SR Andrejom Kiskom. Témou rokovania bol aktuálny stav plnenia úloh v rezorte školstva na rok 2016, ktoré sú už súčasťou chystanej reformy.
      „Pán prezident sa taktiež zaujímal o postupe prác na príprave Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na nasledujúcich 10 rokov, ktorý chceme predložiť ešte v tomto roku,“ uviedol minister Plavčan. Takisto zdôraznil, že po septembrovom zvýšení platov pedagogických a odborných zamestnancov v školstve sa bude usilovať o zabezpečenie ďalšieho nárastu miezd v školstve ešte v roku 2017.
      Prezident Kiska považuje školstvo za jednu z hlavných priorít pre ďalší rozvoj Slovenska, preto sa o túto oblasť intenzívne zaujíma. "Ako prezident budem pokračovať vo svojej aktivite za lepšie školstvo a nenechám zaspať sľub vlády, že školstvo bude skutočnou prioritou," uviedol Kiska. Takisto zdôraznil, že školstvo musí byť prioritou pre súčasnú vládu a treba vrátiť rešpekt a úctu ku vzdelaniu aj k učiteľskému povolaniu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku