Minister Peter Pellegrini prijal školských odborárov

10.07.2014
     Minister školstva Peter Pellegrini prijal na rezorte školstva zástupcov školských odborárov. Rokovanie sa týkalo bilancie doterajšej spolupráce s ministerstvom a predstavenia aktivít školských odborov vo vzťahu k aktuálnym témam.
     „Vzájomná diskusia je základným predpokladom efektívnej spolupráce so školskými odborármi,“ povedal Peter Pellegrini na margo stretnutia, na ktorom boli diskutované rôzne témy týkajúce sa  predškolskej prípravy, špeciálneho školstva, ale aj legislatívy, ktorej schválenie je plánované v tomto roku,“ konštatuje Peter Pellegrini a ďalej dodáva: „K týmto oblastiam sa najbližšie stretneme koncom augusta. Po tom ako sa pozorne oboznámim s postojmi aj ďalších školských partnerov.“  
     Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku reprezentoval predseda Pavel Ondek a jeho zástupcovia Miroslav Habán, Martin Maták a František Šary.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku