Minister otvoril výstavu mladých umeleckých kováčov

18.10.2016
     „Kováčstvo má u nás veľmi dlhú tradíciu a som veľmi rád, že mladí umeleckí kováči z Kysuckého Nového Mesta v nej takto pokračujú. Že sa im darí, dokazuje aj výstava, ktorú sme dnes otvorili,“ uviedol minister Peter Plavčan na slávnostnom otvorení výstavy výrobkov žiakov študijného odboru „umelecký kováč“ Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste.
     Prehliadku diel šikovných mladých remeselníkov organizuje vo svojich priestoroch Národný ústav celoživotného vzdelávania a spolu s ministrom školstva na ňu zavítal aj minister obrany SR Peter Gajdoš.
      Minister Plavčan vo svojom príhovore taktiež vyzdvihol šikovnosť, umelecké cítenie a predstavivosť žiakov a učiteľov, ktorí sa tomuto remeslu rozhodli venovať. Zdôraznil, že je potrebné remeslá ako celok rozvíjať a podporovať, nakoľko tvoria základ našej ekonomiky.
     Do Bratislavy pricestovali žiaci kysuckej školy spolu so svojimi pedagógmi predstaviť širokej verejnosti svoj talent a zručnosti a súčasne získať nových žiakov pre štúdium na stredných odborných školách, aby nadobudli zručnosti tak veľmi žiadané trhom práce. V rámci prezentácie preto škola otvorila aj malú kováčsku vyhňu, kde si mohli vlastnoručne skúsiť ukuť napríklad podkovu.
     Prehliadka prác mladých kováčov je prístupná pre verejnosť v priestoroch Národného ústavu celoživotného vzdelávania na Tomášikovej ul. v Bratislave počas pracovných dní až do 31. decembra 2016, v čase od 7:00 – 17:00 h.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku