Minister na návšteve VÚDPaP-u

19.06.2015
     Minister školstva Juraj Draxler dnes navštívil rezortnú priamo riadenú organizáciu Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP).
     Na stretnutí s vedením organizácie mu riaditeľka Dáša Oravkinová, ktorá je vo funkcií od mája, predstavila horúce témy, na ktoré sa odborníci v týchto dňoch zameriavajú – spoluprácu s výchovnými poradcami, prácu s nadanými deťmi či vzájomné prepojenie s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Minister sa zaujímal najmä o kvalitu komunikácie medzi ústavom a centrami špeciálneho aj pedagogicko-psychologického poradenstva.
     Minister sa zastavil aj pri skupine detí, ktoré práve obedovali, nahliadol do špeciálnych učební, kde odborníci viedli individuálne hodiny s jedným žiakom, ale pozrel si napríklad aj ukážku kanisterapie.
     Zamestnanci na stretnutí predstavili výskum v oblasti integrácie detí s rôznymi druhmi postihnutia a poukázali aj na formy vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ústav prichádza v rámci národného projektu s novinkou - prináša diagnostický systém Komposyt, ktorý je prístupný online a unikátny aj v rámci krajín Európskej únie. Pracovníci ústavu plánujú systém predstaviť na odbornej konferencii v rámci budúcoročného európskeho predsedníctva SR.
     Minister vníma veľký potenciál rozvoja inštitúcie najmä vo zvýšení spolupráce s univerzitami a výskumnými inštitúciami. „Spoluprácu s inými výskumnými pracoviskami treba určite posilniť,“ podotkol. Univerzity už teraz do ústavu posielajú svojich absolventov na prax. V budúcnosti by však mali navzájom participovať aj na výskumných projektoch.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku