Minister na híringu pred členmi Výboru pre vzdelanie a kultúru

13.07.2016
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan vo Výbore pre vzdelávanie a kultúru  predstavil priority slovenského predsedníctva za oblasť vzdelávania a športu. Priority v oblasti kultúry predstavil minister Marek Maďarič.  
     Výbor pre vzdelávanie a kultúru pôsobí v oblasti kultúrnych aspektov Únie, akými sú šírenie kultúry, kultúrne dedičstvo, kultúrna a jazyková rozmanitosť, vzdelávanie, audiovizuálna politika, kultúrne a vzdelávacie aspekty informačnej spoločnosti, mládež a šport.
     Minister P. Plavčan  zdôraznil, že hlavnou ambíciou slovenského predsedníctva v oblasti vzdelávania, mládeže a športu je podpora a rozvoj talentu. K tejto téme bolo aj najviac otázok zo strany europoslancov, ktorí  poukazovali aj na to, že miera talentu je u každého jedinca rôzna. „Naša hlavná téma je otázka talentu, ale nielen rozvíjanie talentu ako je napríklad účasť na olympiádach,ale hľadanie talentu u každého jedinca, treba nájsť v jeho povahe a osobných vlastnostiach to, čo je výnimočné a hľadať cesty, ako to všetko rozvíjať,“ uviedol minister.
     Výbor je zodpovedný aj vzdelávacie programy EÚ. K najúspešnejším patrí Erazmus+. Doteraz pritiahol vyše 3 milióny mladých študentov, vrátane slovenských. Minister uviedol, že slovenské predsedníctvo podporuje navýšenie rozpočtu na Erazmus+ a zjednodušenie jeho administratívy. Agenda programu sa zabezpečuje elektronicky, ale  zvládnutie 16 elektronických nástrojov je náročné a často dochádza k chybám, dodal slovenský šéf rezortu školstva.
     Minister hovoril aj o nebezpečenstve  radikalizácie, vedúcej k násilnému extrémizmu. Slovenské predsedníctvo v tejto súvislosti pripraví závery Rady, ktoré okrem iného vyzdvihnú úlohu vzdelávania a práce s mládežou pri prevencii radikalizácie a extrémizmu. 
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR hovoril aj o športe. Zdôraznil, že slovenské predsedníctvo sa zameria na jeho pozitívnu stránku a preto budú  prioritnými témami športová diplomacia a vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu.
     Europoslancov vystúpenie našich ministrov zaujalo, čo dali najavo aj veľkým záverečným potleskom.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku