Minister Juraj Draxler zablahoželal najstaršej učiteľke na Slovensku

13.02.2015
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler poslal blahoprajný list 104-ročnej pani učiteľke Margite Sadloňovej zo Senice. Krásne životné jubileum oslávila 11. februára 2015.
     Minister vo svojom blahoželaní ocenil pani Margitu Sadloňovú za to, že celý svoj profesionálny život zasvätila učiteľskému povolaniu. Poďakoval sa jej za úsilie a trpezlivosť pri výchove a vzdelávaní niekoľkých generácií žiakov.
      Zároveň vyzdvihol jej činorodý život spojený s mimoškolskými aktivitami a športovaním, ktorý môže byť príkladom pre nás všetkých.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku