Minister Eugen Jurzyca zhodnotí činnosť svojho rezortu počas prvého roku pôsobenia

01.07.2011

     Bilancovanie 1. roku v rezorte bude téma tlačovej konferencie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu, ktorá sa uskutoční v pondelok 4. júla 2011 o 10.00 hod. Spolu s ním zhodnotí činnosť rezortu aj štátny tajomník ministerstva Jaroslav Ivančo. Na stretnutí budú zároveň obaja informovať o plánoch na nadchádzajúce obdobie. 

Miesto TK: MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 4. posch., Bratislava.

Bratislava 1. júl 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku