Minister Eugen Jurzyca sa zúčastnil na seminári o európskych štandardoch kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní

24.02.2011

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca sa dnes zúčastnil na národnom seminári Európske štandardy kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní.
     Za účasti zahraničných hostí z Veľkej Británie a Dánska podujatie organizovala Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, a to v spolupráci s národným tímom bolonských expertov.
     Cieľom seminára bolo predstaviť európske normy a smernice pre interné a externé zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a zároveň vytvoriť priestor na diskusiu o možnostiach ich zavedenia v prostredí slovenských vysokých škôl.

Fotogaléria

Bratislava 24. február 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku