Minister Eugen Jurzyca sa zúčastnil na menovaní rektorov vysokých škôl

19.08.2011

     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu vymenoval prezident SR Ivan Gašparovič v pondelok 22. augusta 2011 v Prezidentskom paláci rektorov vysokých škôl.
    
Do druhého funkčného obdobia nastúpi doterajší rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a novým rektorom Trnavskej univerzity v Trnave sa stane prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

Fotogaléria 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku