Minister Eugen Jurzyca sa zúčastní na seminári o európskych štandardách kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní

24.02.2011

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca sa dnes zúčastní na národnom seminári Európske štandardy kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní.
     Za účasti zahraničných hostí podujatie organizuje Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, a to v spolupráci s národným tímom bolonských expertov.
     Cieľom seminára je predstaviť európske normy a smernice pre interné a externé zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a zároveň vytvoriť priestor na diskusiu o možnostiach ich zavedenia v prostredí slovenských vysokých škôl.

Miesto a čas: kongresové centrum Vysokoškolského internátu Družba, Botanická 25, Bratislava, 9.30 h.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku